O společnosti

Předseda: prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
Místopředseda: prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
Vědecký sekretář: prim. MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
Pokladník: doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.
Sekretariát: KDDL
Ke Karlovu 2
128 00  Praha 2
Blanka Albrechtová – sekretářka
tel.: 224 967 734; fax: 224 927 113
Fakturační adresa: Česká Pediatrická společnost ČLS JEP
Sokolská 31
120 00  Praha 2
IČO: 00444359
DIČ: CZ00444359
Redakce Bulletinu: prof. MUDr. Jan Janda, CSc. Pediatrická klinika FN Motol
V Úvalu 84
150 06  Praha 5
tel.: 224 432 004, 224 432 001
jandajan1@seznam.cz
Webmaster: Ing. Daniela Kamarádová tel.: 734 605 015

Asociační management

 

Kontaktní adresy na členy celého výboru jsou uvedeny ve složce Výbor.

 


Partneři

Hamánek Baby Ferring Pharmaceuticals Hami