Pocty a ceny České pediatrické společnosti (ČPS)

při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně,
o které se mohou ucházet členové ČPS, některé mohou být uděleny i nečlenům

 

Brdlíkova cena

Je nejvýznamnějším oceněním České pediatrické společnosti a je udělována členům naší společnosti za celoživotní zásluhy v oblasti péče o děti a dorost v naší zemi, ale i v zahraničí.
Cena je udělována každé 2 roky při příležitosti kongresu ČPS. Dosud cenu obdrželi:
2010 – doc. MUDr. Alois Kopecký, CSc.
2012 – prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc.
2014 – prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.
2016 – doc. MUDr. Věra Vávrová, DrSc.

 

Cena České pediatrické společnosti za vědeckou činnost a publi­kační aktivitu mladých pediatrů

Cena se vypisuje vždy v roce před celostátním kongresem ČPS (ten se koná každý druhý rok). Aplikovat mohou členové ČPS ve věku do 35 let, cena je dotována částkou 50.000 Kč. Posuzuje se vždy publikační činnost v renomovaných žurnálech/monografiích za poslední dva kalendářní roky předcházející konání kongresu ČPS (např. je-li kongres v roce 2014, pak publikační aktivita za rok 2012 a 2013).
Výbor ČPS jmenuje tříčlennou komisi, která zhodnotí materiály dodané v elektronické formě, ale i v xero­xových kopiích. Vítěz soutěže má povinnost v rámci kongresu ČPS prezentovat krátce výsledky své práce. Práce, které vedly k ocenění budou ve formě abstrakt publikovány v časopise Čsl. pediatrie s ko­mentářem hodnotící komise.

Dosud cenu obdrželi:
2010 – MUDr. Filip Fencl, Ph.D. (Pediatrická klinika v Motole)
2012 – MUDr. Martin Magner, Ph.D. (Klinika dětí a dorostu 1. LF a VFN Praha)
2014 – MUDr. Michal Malina, Ph.D. (Pediatrická klinika v Motole)
2016 - MUDr. Klára Roženková, Ph.D., MUDr. Ondřej Souček, Ph.D. (oba Pediatrická klinika v Motole)

 

Další ocenění:

Čestné členství udělované Českou pediatrickou společností při ČLS JEP

se uděluje na návrh výboru ČPS (event. dalších našich členů) našim členům, ale i dalším kolegům u nás i v zahraničí. V úvahu bere zásluhy navrhovaného o podporu ČPS a oboru pediatrie, u zahraničních lékařů pak oceňuje jejich přínos pro českou pediatrii.

 

Čestné členství udělované Českou lékařskou společnosti JEP

uděluje prezidium ČLS na návrh organizačních složek, tedy i ČPS, většinou členům naší společnosti za dlouholeté zásluhy při práci v organizační složce nebo střechové ČLS JEP

 

Čestné medaile České lékařské společnosti Jana Evangelisty Pur­kyně

udělují se na návrh výboru ČPS našim členů, ale i zahraničním lékařům.
Existuje stříbrná a zlatá medaile.

 

Cena Jana Evangelisty Purkyně

Je nejvyšší poctou v rámci ČLS JEP, uděluje se členům všech organizačních složek a spolků lékařů, může být na ni navržen i člen naší společnosti. Je nejvyšším uznáním za mimořádné zásluhy o rozvoj oboru a za celoživotní vědeckou tvorbu. Předává se každým rokem tradičně na zámku v Libochovicích. Z pediatrů ji dosud získali prof. Houštěk, prof. Švejcar, prof. Šamánek, prof. Špičák a dětský kardiochirurg prof. Hučín.

 


 

• Nové směrnice ČLS JEP – udělování cen


Partneři

Hamánek Baby Ferring Pharmaceuticals Hami