Pocty a ceny České pediatrické společnosti (ČPS)

při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně,
o které se mohou ucházet členové ČPS, některé mohou být uděleny i nečlenům

 

Brdlíkova cena

Je nejvýznamnějším oceněním České pediatrické společnosti a je udělována členům naší společnosti za celoživotní zásluhy v oblasti péče o děti a dorost v naší zemi, ale i v zahraničí.
Cena je udělována každé 2 roky při příležitosti kongresu ČPS. Dosud cenu obdrželi:
2010 – doc. MUDr. Alois Kopecký, CSc.
2012 – prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc.
2014 – prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.
2016 – doc. MUDr. Věra Vávrová, DrSc.
2018 - prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.

 

Cena České pediatrické společnosti za vědeckou činnost a publi­kační aktivitu mladých pediatrů

Detailní informace o ceně najdete zde

Dosud cenu obdrželi:

2010 – MUDr. Filip Fencl, Ph.D. (Pediatrická klinika v Motole)
2012 – MUDr. Martin Magner, Ph.D. (Klinika dětí a dorostu 1. LF a VFN Praha)
2014 – MUDr. Michal Malina, Ph.D. (Pediatrická klinika v Motole)
2016 - MUDr. Klára Roženková, Ph.D., MUDr. Ondřej Souček, Ph.D. (oba Pediatrická klinika v Motole)
2018 - MUDr. Hana Kolářová, PhD  (Klinika dětí a dorostu 1. LF a VFN Praha)

Další ocenění:

Čestné členství udělované Českou pediatrickou společností při ČLS JEP

se uděluje na návrh výboru ČPS (event. dalších našich členů) našim členům, ale i dalším kolegům u nás i v zahraničí. V úvahu bere zásluhy navrhovaného o podporu ČPS a oboru pediatrie, u zahraničních lékařů pak oceňuje jejich přínos pro českou pediatrii.

 

Čestné členství udělované Českou lékařskou společnosti JEP

uděluje prezidium ČLS na návrh organizačních složek, tedy i ČPS, většinou členům naší společnosti za dlouholeté zásluhy při práci v organizační složce nebo střechové ČLS JEP

 

Čestné medaile České lékařské společnosti Jana Evangelisty Pur­kyně

udělují se na návrh výboru ČPS našim členů, ale i zahraničním lékařům.
Existuje stříbrná a zlatá medaile.

 

Cena Jana Evangelisty Purkyně

Je nejvyšší poctou v rámci ČLS JEP, uděluje se členům všech organizačních složek a spolků lékařů, může být na ni navržen i člen naší společnosti. Je nejvyšším uznáním za mimořádné zásluhy o rozvoj oboru a za celoživotní vědeckou tvorbu. Předává se každým rokem tradičně na zámku v Libochovicích. Z pediatrů ji dosud získali prof. Houštěk, prof. Švejcar, prof. Šamánek, prof. Špičák a dětský kardiochirurg prof. Hučín.

 


 

• Nové směrnice ČLS JEP – udělování cen