1. ročník pediatrické konference „Pohybem k životu“

Datum konání: 9. a 10. února 2017
Místo konání: Boskovice, zámecký skleník

Jednotlivé bloky: Dětská mozková obrna, Speleoterapie pro každého a Obezita dětí a dospívajících v praxi.

Pořádající: Jihomoravské dětské léčebny, p.o.

Konference je ohodnocena kredity pro lékaře (SPLDD) a kredity pro nelékařské zdravot. pracovníky.

Více informací naleznete na www.detskelecebny.cz.