17. konference dětské pneumologie

Rádi bychom Vás touto cestou pozvali k účasti na 17. konferenci dětské pneumologie, která se uskuteční 7. dubna 2018 v Hotelu Don Giovanni v Praze a jejímž hlavním tématem bude multidisciplinární péče o nemocné s chronickými respiračními nemocemi a přechod těchto nemocných do péče o dospělé.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:

 → Cystická fibróza jako model nových poznání a moderní péče o chronické respirační onemocnění v 21. století

→ Cystická fibróza jako model kontinuální péče o chronického respiračního onemocnění od dětství do dospělosti

→ Primární ciliární dyskineze – výzva zatím stále nenaplněná

→ Chronické plicní postižení u dětských systémových onemocnění

→ Nutriční péče o děti s chronickým respiračním onemocněním

→ Psychologická péče o děti s chronickým respiračním onemocněním

→ Varia a kazuistiky

Bližší informace a registraci  naleznete na www.pneumologie.amca.cz