17. konference dětské pneumologie

17. konference dětské pneumologie se uskuteční 7. 4. 2018 v Praze. Jejím hlavním tématem je letos multidisciplinární péče o nemocné s chronickými respiračními nemocemi a přechod těchto nemocných do péče o dospělé.

Více informací zde: https://pneumologie.amca.cz/zakladni-informace/home-1