19. ročník Colours of Sepsis (Postgraduální kurz Sepse a MODS)

Datum konání: 7. až 10. února 2017
Místo konání: Clarion Congress Hotel Ostrava

Odborným garantem je MUDr. Roman Kula, CSc., KARIM FN Ostrava.

Podrobné informace na www.sepseostrava.cz.

V rámci konference se bude konat XIV. Sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči” (7. a 8. února 2017).
Informace k této akci maleznete zde.
Přihlášky k pasivní účasti naleznete zde.
Odborný program naleznete zde.