3. ročník soutěže o publikaci v časopise s vysokým impact factorem za rok 2017 určené mladým autorům do 35 let

Purkyňův nadační fond vyhlašuje soutěž Ocenění publikace v časopise s nejvyšším impakt faktorem za předchozí rok.

Udělení ocenění je spojeno s finanční odměnou. Pro ocenění za rok 2017 je k dispozici částka 50 000 Kč, která bude rozdělena mezi 3 až 5 autorů, přičemž minimální částka jednoho nadačního příspěvku bude činit 10 000 Kč. Výše finančního ocenění zohlední kvalitu a impact factor jednotlivých článků v kontextu celkové úrovně přihlášených prací. O počtu cen, pořadí a výši přidělené částky rozhoduje hodnotící komise.

Hodnotící komise

prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc., člen předsednictva ČLS JEP
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, předseda Správní rady PNF
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., 1. místopředseda předsednictva ČLS JEP
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., vědecký sekretář předsednictva ČLS JEP a rektor UK

Další informace a podmínky soutěže naleznete na webových stránkách nadačního fondu: https://www.purkynuvfond.cz/realizujeme/oceneni-publikace-v-casopie-s-nejvyssim-impakt-faktorem-za-rok-2017/

Uzávěrka přihlášek do soutěže je  31.května 2018.