8. mezioborové sympozium a 3. celostátní foniatrický seminář 2018

Datum konání: 13.-14. dubna 2018

Místo konání: PETROF Hall, Hradec Králové

Více informací:  https://sympozium.orlfnhk.cz

Pozvánka zde