Beskydské pediatrické dny 2019

Datum konání akce: 12. - 13. dubna 2019

Místo konání akce: hotel Sepetná, Ostravice u Frýdku Místku 

Odborný garant: MUDr. Ivana Röschlová organizační zajištění Produkce BPP s.r.o.

web: www.bpd2019.cz  

odborné informace, přihláška k aktivní účasti: roschlova@ordfm.cz

informace: produkce@bpp.cz