Brodovy dny – „vybrané kasuistiky z klinické nefrologie“

7. edukační symposium České nefrologické společnosti

Datum konání: 6. a 7. dubna 2017
Místo konání: Ústí nad Labem

Více informací naleznete na www.brodovydny2017.cz.