Dítě diabetické matky

II. odborná konference z cyklu Mezioborová problematika neonatologie 21. století

Datum konání: 28. dubna 2016
Místo konání: FN Motol, Praha

Pod záštitou děkana 2. LF UK, prof. MUDr. Vladimíra Komárka, CSc., ředitele FN v Motole, JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka MBA a předsedy České Neonatologické společnosti, MUDr. Lumíra Kantora, Ph.D.

Řečníky budou zkušení lékaři orientovaní v této problematice. Součástí jednodenní konference, rozdělené do tří bloků, budou i interaktivní prezentace zaměřené na praktické zkušenosti v této oblasti.

Účastníci obdrží doklad ČLK o absolvování této vzdělávací akce s počtem přidělených kreditů 6.

Vzhledem k omezené kapacitě konference si dovolujeme zdvořile požádat zájemce o závazné potvrzení účasti prostřednictvím registračního formuláře na www.mv-consult.cz/seminare

Pozvánku s programem najdete zde.