Eradikace divokého polio viru – žádost hlavního hygienika ČR (HH)

Eradikace poliomyelitidy v Evropě by mohla být spojena s ukončením vakcinace. Bohužel, za současné situace zatím nelze o eradikaci mluvit, v roce 2013 se objevilo zatím celkem 360 nových případů polio (Pákistán, Afganistan, Nigérie, Somálsko), nám ale i bližší Sýrie (tam 17 nových případů při poklesu vakcinace během občanské války), možnost zanesení i k nám nelze vyloučit. Hlavní hygienik ČR žádá pediatry, aby hlásili všechny případy akutní chabé parézy včetně syndromu Guillain-Barré u dětí do 15 let věku, kromě paréz n. facialis. A také každý případ chabé parézy budící podezření na polio! Jak postupo­vat při laboratorní diagnostice viz dopis hlavního hygienika a také informace na webových stránkách www.polioeradication.org.