FREYBERGHOVY DNY

Již  5. ročník konference Freyberghovy dny se bude konat v pátek dne 18. května 2018 v Českých Budějovicích.

Hlavní témata akce:

1.  Vliv zevního prostředí na psychosociální prenatální a postnatální vývoj plodu a dítěte (včetně vlivu drog, nikotinu a alkoholu).

2.  Témata zaměřená na psychologii těhotných žen, plodu a novorozenců.

Přihlásit se lze k aktivní i pasivní účasti.

Garantem konference je prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c. (mveleminsky@tbn.cz).

Kontaktní osoba: Alena Laurová, email: laurova@zsf.jcu.cz