III. Motolský den pediatrické radiologie

Datum konání: 13. června 2013
Čas: 9.55–15.00, registrace od 8.00
Místo konání: Velká posluchárna FN v Motole, Praha
Program ke stažení zde.

 

Třetí motolský den pediatrické radiologie bude věnován vyšetřením a zobrazovací diagnostice onemocně­ní ledvin v dětském věku.

Tým autorů s dlouholetými praktickými znalostmi v oboru pediatrické radiologie za podpory klinických pediatrických pracovišť zpracoval jednotlivá témata od vývoje ledvin a aplikované embryologie, přes pre­natální zobrazení magnetickou rezonancí, po současné indikace a moderní postupy provedení při skiaskopických vyšetřeních, mikční cystografii a vylučovací urografii. Součástí budou přehledná up-to-date témata zobrazení a indikace k zobrazení v nukleární medicíně, ultrazvuku, kontrastním ultrazvuku, počítačové tomografii a magnetické rezonanci v nejrůznějších věkových kategoriích dětí.

Přednášky jsou zaměřeny na denní současnou moderní praxi diagnostiky, indikace a zobrazení. Budou zmíněny a diskutovány současné doporučené standardy k provedení vyšetření i jejich indikace Jednotlivá témata byla detailně zpracována rovněž ve spolupráci s vedoucími evropskými pracovišti pediatrické radiologie (Medical University of Graz, Vienna General Hospital , Necker Enfant malades Hospital, Paris)

Témata jsou určena vzhledem k charakteru a šíři zpracování jak pediatrickým radiologům či radiologům zabývajícím se pediatrickou problematikou, tak klinickým i obvodním pediatrům, lékařům pracovišť prena­tální medicíny, začínajícím lékařům jednotlivých klinických specializací i studentům medicíny.

 

Za tým autorů MUDr. Martin Kynčl, ordinář dětské části KZM 2. LF a FN v Motole

Odborný garant doc. MUDr. Miloslav Roček, CSc., přednosta oddělení KZM 2. LF a FN v Motole a předse­da Sekce pediatrické radiologie RS a ČLS JEP

 

Předběžné přihlášky na www.crs.cz.