IPOKRaTES seminar „EVIDENCE BASED PHARMACOTHERAPY  IN NEWBORNS AND CHILDREN“ IMPLEMENTATION IN DAILY CLINICAL PRACTICE

Datum konání: 9.- 11. dubna 2018

Místo konání: Karolinum, Karlova Universita, Praha  Ovocný trh 3

Organizační výbor: Czech Pharm Net, Praha, Česká republika

Více informací naleznete na webových stránkách akce:  www.ipokrates.info

Pozvánka zde