IV. sociálně pediatrický kongres s mezinárodní účastí

Datum konání: 22. až 24. září 2015
Místo konání: Kyjov
Téma: Vybrané otázky péče o ohrožené děti
Pořadatel: Společnost sociální pediatrie ČLS JEP z.s. ve spolupráci s Dětským centrem Kyjov

Bližší informace, včetně programu, propozic a přihlášky na www.socialnipediatrie.cz.

Zveme všechny kolegy a kolegyně z řad pediatrů, psychologů, sester, sociálních pracovníků a dalších, kterým není lhostejný osud ohrožených dětí v souvislosti s probíhajícími reformami celého systému péče o ohrožené děti.