Konference „Klient se speciálními potřebami, klient s DMO“

Datum konání: 15. listopadu 2016, od 8.30
Místo konání: Kaiserštejnský palác v Praze na Malé Straně (Malostranské náměstí 37/23, Praha 1)
Garantem celé konference je prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, přednosta Interní kliniky FN Motol a 2. LF UK.
Garantem fyzioterapeutické části konference pro UNIFY je Mgr. Šárka Smíšková, ISAR – centrum pro hiporehabilitaci.

Tato akce byla zahrnuta mezi vzdělávací akce akreditované ČAS, UNIFY a ČLK (č. ak. 0099/16/2006). Účastníci obdrží osvědčení o jejím absolvování.

Informace o účastnickém poplatku a další informace naleznete na webových stránkách konference konference.dmoinfo.cz.