Konference o jódu

Datum konání: 4. března 2016
Místo konání: Šrobárova 48, velká posluchárna

Program konference:

9,00–9,50 Registrace
9,50–10,00 Zahájení (zástupce MZ ČR, ředitelka SZÚ Praha)
10,00–10,20 Prevence jódového deficitu v ČR – historie a současný stav (Státní zdravotní ústav Praha – Doc. MUDr. Kříž J., MUDr. Ryšavá L., Ph.D.)
10,20–10,40 Následky jodového deficitu u nás a ve světě (Endokrinologický ústav, Praha – Prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc.)
10,40- 11,00 Štítná žláza v graviditě a jód (LF UK a VFN – Doc. MUDr. Zdenka Límanová, CSc.)
11,00–11,20 Přestávka
11,20–11,40 Jodurie těhotných žen a 3letých dětí z 6 oblastí v ČR v r. 2014-2015 (SZÚ Praha – Ryšavá L., RNDr. Kašparová L., Křížová T., Mgr. Lisníková P.)
11,40–12,00 Zkušenosti z monitoringu jódového zásobení novorozenecké populace ČR (FN Královské Vinohrady, klinika dětí a dorostu – Prof. MUDr. Hníková O., CSc., MUDr. Al Taji E., Ph.D., MUDr. Kračmar P., MUDr. Dejmek P.,MUDr. Vinohradská H.)
12,00–12,20 Dietární expozice jódu populace ČR a nejdůležitější dietární zdroje (Státní zdravotní ústav Praha, odd. analýzy bezpečnosti potravin- RNDr. Irena Řehůřková, Ph.D., Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc.)
12,20–12,50 Postery
12,50–13,25 Závěrečná diskuse, závěry
13,30 ukončení
13,30 Tisková konference