Metodický pokyn k provádění screeningu sluchu u dětí ve věku 5 let

Na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví byl v prosinci 2018 zveřejněn Věstník MZ ČR č.11/2018, jehož jednou kapitolou je Metodický pokyn k provádění screeningu sluchu u dětí ve věku 5 let ( Věstník naleznete zde ). Součástí vyhlášky č. 301/2018 je i výkon č. 71112 - audiometrický screening sluchu dítěte ve věku 5 let ( ke stažení zde ).