Pediatrický den Ostrava 2018

Konference lékařů a sester

Termín konání: 10.11.2018

Místo konání: Imperial Hotel Ostrava

Pořádá: Klinika dětského lékařství FN Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

 

Odborný garant:

doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D.

Klinika dětského lékařství FN Ostrava; LF OU v Ostravě

Bc. Katina Svěchovská

Klinika dětského lékařství FN Ostrava; LF OU v Ostravě

 

Program bude probíhat:

od 8.30 hod. do 16.30 hod. – LÉKAŘSKÁ SEKCE

od 8.30 hod. do 16.30 hod. – SESTERSKÁ SEKCE

 

Odborné bloky – Lékařská sekce

Dětská psychiatrie

Intenzivní péče

Nefrologie

Očkování

Onemocnění dýchacích cest

Zvaný host – prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr.h.c.

 

Registrační poplatek

při platbě do 12.10.2018

lékař/ka                       850 Kč

sestra                          550 Kč

student/ka do 26 let    200 Kč

při platbě od 13.10.2018

lékař/ka                    1 100 Kč

sestra                           700 Kč

 

Organizační zajištění

BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Kancelář Ostrava: Ing. Šárka Martiníková

Domov sester FN Ostrava, Tel.: 722 035 305, 595 136 808 martinikova@bos-congress.cz

 

LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedením počtu kreditů.

SESTRY – sestry obdrží potvrzení o účasti.

 

Aktuální informace, program, přihlášky on-line na internetových stránkách https://www.bos-congress.cz/pdo2018