Pediatrický den v Ostravě

Datum konání: 18. října 2014
Místo konání: Hotel Imperial Ostrava

Program: Intoxikace, Hemangiomy v péči pediatra, Akutní lymfoblastická leukémie, Revmatologie

Po organizační stránce konferenci zajišťuje firma SANOPHARM CZ s.r.o., více na: www.sanopharm.cz, e-mail: info@sanopharm.cz

Kontaktní osoba: ing. Dana Salomonová: tel. 736 627 792

K účasti jsou zváni lékaři i dětské sestry.

Za Kliniku dětského lékařství Lékařské fakulty Ostravské univerzity a FN Ostrava doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D., přednosta a MUDr. Mgr. Tomáš Kuhn, zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost.