Pediatrický den v Ostravě

Datum konání: 7. listopadu 2015
Místo konání: Hotel Imperial Ostrava

Odborný program: Dětská onkologie, Infekční onemocnění v dětském věku, dědičné metabolické poruchy, zajímavé kazuistiky pediatrických pacientů. Letošní rok poprvé je pořádána i samostatná sesterská sekce. K účasti jsou tedy zváni nejen lékaři, ale i dětské sestry.

Více na www.sanopharm.cz.

E-mail: info@sanopharm.cz

Kontaktní osoba: ing. Dana Salomonová (tel. 736 627 792)

Za Kliniku dětského lékařství Lékařské fakulty Ostravské univerzity a FN Ostrava doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D., přednosta a MUDr. Mgr. Tomáš Kuhn, zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost.

 

Srdečně Vás zveme na konferenci dětských lékařů a sester Pediatrický den, která se bude konat v sobotu 7.11. 2015 od 8. 30 hod. v hotelu Imperial v Ostravě.

Novinkou tohoto roku je samostatná sesterská část konference.

Program konference naleznete níže a v příloze tohoto emailu.

Více informací o konferenci a možnost přihlášení naleznete na internetové stránce:
www.sanopharm.cz/akce/pediatricky-den-2015.html

Na setkání s Vámi se těší,

Doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D.
Přednosta Kliniky dětského lékařství FN Ostrava

a

MUDr. Mgr. Tomáš Kuhn
Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost Klinika dětského lékařství, FN Ostrava

Bc. Katina Svěchovská
Vrchní sestra Kliniky dětského lékařství, FN Ostrava

Program konference

Lékařská sekce

8,30 zahájení
8,35- 9,00 MAKABARA Trio - ženský soubor - hebrejské písně

BLOK 1: 9,00 - 10,30
předsedají: doc. MUDr. M. Hladík, Ph.D., MUDr. Mgr. M.O. Vácha, Ph.D.

1. Doc. MUDr. Leo Kager, Vídeň:
Léčba osteosarkomu u dětí v Rakousku

2. MUDr. Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D., Praha:
Některé etické problémy v medicíně

3. Doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D., Ostrava:
Jak správně dítěti poskytnout první pomoc

4. MUDr. Hedvika Geržová, Ostrava:
Kongenitální adrenální hyperplasie z pohledu gynekologa

10,30 - 11,00 přestávka

BLOK 2: 11 - 12,30
předsedají: MUDr. T. Pískovský, Ph.D., MUDr. J. Fráňová

1. MUDr. Martin Magner, Ph.D., Praha
Mukopolysacharidózy a jejich léčba

2. MUDr. Jana Fráňová, Brno
Recidivující horečky v dětském věku

3. MUDr. Šárka Fingerhutová, Praha
Amyloidóza - závažná komplikace neléčené periodické horečky u dítěte

4. MUDr Zuzana Lucáková, Praha
Biologická léčba u dívky s kryopyrinopatií

12,30 - 13,30 OBĚD

BLOK 3: 13,30 - 14,30
předsedají: Mgr. E. Krejčí, Ph.D., MUDr. B. Trávníček

1. Mgr. Eva Krejčí, Ph.D., Ostrava:
Současná ATB léčba u dětí v Moravskoslezském kraji

2. Mgr. Jakub Mrázek, Ostrava:
Možnosti PCR diagnostiky u dětí

3. Mgr. Radim Dobiáš, Ostrava:
Mykologické vyšetření a antimykotická léčba v dětském věku

4. Mgr. Vít Ullmann, Ostrava:
Diagnostika mykobakterióz ve 21. století

14,30 - 14,50 přestávka

BLOK 4: 14,50 - 16,00
předsedají: MUDr. Mgr. T. Kuhn, MUDr. T. Gruszka

1. MUDr. Mgr. Tomáš Kuhn,Ostzrava:
Od poruchy chůze k onkologické diagnóze

2. MUDr. Jiří Duda,Ostrava:
Cefalea- meningismus-bezvědomí u 14letého chlapce

3. MUDr. Tomáš Gruszka, Ostrava:
Závažná komplikace po ortopedické operaci avaskulární nekrózy kyčelního kloubu

16,00 ZAKONČENÍ

Sesterská sekce

BLOK 1. 11,00 - 12,30

1. Hana Neiserová, Gabriela Priesolová
Poranění bleskem

2 . Eva Lapčíková, Michaela Hlávková, Martina Koutná
Intoxikace směsí chemikálií

3. Pavlína Friedelová, Lenka Tkáčová
Meningitida v kojeneckém věku

4. Eva Lapčíková, Petra Bartošová, Martina Koutná
Syndrom týraného dítěte

5. Gabriela Priesolová, Hana Neiserová
Ztrátové poranění hýždě

6. Michaela Hlávková
Dítě s diagnózou Werdnig-Hoffman

12,30 - 13,30 OBĚD

BLOK 2. 13,30 - 14,30
1. Hana Činčilová
Život s hemofilií

2. Petra Matušincová
Chlapec, který u nás prožil dětství

3. Michaela Češková
Pohled na problematiku dětské onkologie ze žirafí perspektivy

4. Hana Činčilová
Sestra v akci

5. Jana Petrášová, Zuzana Rúberová
Provoz denní kliniky dříve a dnes

6. Jana Růžičková
Intervenční péče ve FN Ostrava

Postery

1. Klinika dětského lékařství FN Ostrava
2. Bazální stimulace
3. Propuštění pacienta s diagnózou Ondinina kletba do domácí péče