Pozvánka k účasti na sekci "Mladí pediatři"

V rámci 14. Pediatrického kongresu s mezinárodní účastí ( Olomouc, 26.- 28.9.2019) zveme mladé pediatry ze všech DO a pediatrických ambulancí k účasti na sekci "Mladí pediatři", ve které chceme navázat na úspěchy minulých setkání.  

Zamyslete se nad zajímavými kazuistikami, které jste viděli, pracovními zkušenostmi, které jste prožili, či vlastními projekty, a přihlaste se na kongres. Pojďme diskutovat nad tím, co je nám blízké, a v atmosféře, kterou si sami vytvoříme. Pojďme se poznávat a obohacovat o své zkušenosti. 

Abstrakta je možné vkládat v českém/slovenském/anglickém jazyce (věk prvního autora do 35 let) cestou internetových stránek (https://pediatrie2019.bpp.cz).

Aktivní účastníci mají slevu na registračním poplatku.

Za koordinační tým sekce Mladých pediatrů se na setkání s Vámi těší 

Šárka Fingerhutová, Tomáš Nečas a Vít Neuman