Předsedům organizačních složek

Vážené předsedkyně a předsedové OS,

Vedení ČLK Vám rozeslalo informace o aktivitách, které připravuje k akcím a které se týkají poměrů v našem zdravotnictví a současně výzvu k připojení se k těmto akcím. Podpora těchto akcí záleží na individuálním rozhodnutí členů ČLS JEP a předsednictvo nebude dávat svým složkám instrukce, jak se mají jejich členové k akci, směřující ke zlepšení poměrů ve zdravotnictví připojit a jakou formou.

S pozdravem

prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

jménem předsednictva ČLS JEP