RUKA V RUCE aneb preventivní a sociální pediatrie trochu jinak…

Datum konání: 17. března 2016
Místo konání: Žilina, hotel Holiday Inn
Odborný garant: prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

Informace, program, registrace na webové stránce www.rukavruce.sk