Setkání absolventů Fakulty dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze po 40 letech dne 13. května 2016 od 10 hodin

Milé kolegyně a kolegové,

jménem organizačního výboru vás srdečně zvu – absolventy FDL UK promočního ročníku 1976 – k setkání v kinosále motolské nemocnice, v budově ředitelství, 2. patro.

Doprava – konečná stanice trasy A metra Nemocnice Motol.

Po setkání s bývalými učiteli a současným vedením 2. lékařské fakulty bude následovat oběd a přátelské posezení v nedaleké restauraci Ladronka.

Informujte o setkání své bývalé spolužáky, s kterými jste v kontaktu.

prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

 

Potvrzujte svou účast na sekretariátě Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol u paní Růžičkové, email: , telefon 224 436 401.