Stanovisko ČPS a České společnosti infekčního lékařství k očkování proti pneumokokům

                                             

Ke stažení zde.