Symposium Mladí pediatři

Vážené kolegyně a kolegové,

u příležitosti konání 13. Kongresu českých a slovenských pediatrů, který se uskuteční ve dnech 13. - 15.9.2018 v Praze, bychom Vás rádi pozvali k aktivní účasti na jeho symposiu nazvaném “Mladí pediatři”. Pojďme si vytvořit vlastní program sestavený na základě našich zkušeností, zajímavých kazuistik či našich prvních vědeckých tezí. Využijme tuto příležitost k získání zkušeností s prezentací vlastní práce před přátelským publikem, navázání nových přátelství a nahlédnutí pod pokličku jiných pracovišť. Abstrakta je možné vkládat v českém/slovenském/anglickém jazyce (věk prezentujícího do 35 let včetně) cestou internetových stránek kongresu (www.pediatrie2018.cz). Aktivní účastníci symposia obdrží jako součást ocenění i slevu na registračním poplatku.  

Za koordinační tým sekce Mladých pediatrů se na setkání s Vámi těší

Tomáš Nečas
Šárka Fingerhutová
Klára Roženková