The 17th Prague-Lublin-Sydney-St. Petersburg Symposium

Datum konání: 20. až 24. září 2015
Místo konání: Hotel Octárna, Kroměříž
Další informace na www.pojivo.cz.

Symposium se koná pod záštitou čestného předsedy České lékařské společnosti J. E. Purkyně pana prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc. Jednacím jazykem bude angličtina, ale jazyk zde není bariérou, cílem je porozumět sdělení.

Téma pro dětské ortopedy je velmi atraktivní, jedna sekce počítá s indikacemi a hodnocením řízeného růstu končetin pomocí částečných nebo úplných epifýzeodéz. Deadline k přihlášení abstrakt bude posunut do 15. července 2015.

Abstrakta přednesených prací uveřejníme v Suplementu časopisu Pohybové ústrojí – pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii, některé referáty budou navrženy k publikaci v časopisu jako původní nebo přehledové práce.

doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc., předseda Společnosti pro pojivové tkáně ČLS JEP
vědecký sekretář Ortopedicko-protetické společnosti ČLS JEP
Olšanská 7, 130 00 Praha 3, kontakt tel. 222 582 214