VIII. motolský den zobrazování v dětské radiologii

Datum konání: 7. června 2018 

Místo konání: velká posluchárna ředitelství FN v Motole, Praha 

Téma: zobrazení ledvin u novorozenců a kojenců

Odborný garant: prof. Miloslav Roček, CSc.

www.eurocongress.cz