Výhody pro mladé lékaře vyplývající z členství v České pediatrické společnosti

  1. Členský příspěvek České pediatrické společnosti pro členy – lékaře do 30 let je zvýhodněn pouze na 270 Kč/rok
  2. Členský příspěvek České pediatrické společnosti zahrnuje také časopis Česko-Slovenská pediatrie 6× ročně + suplementum zdarma
  3. Kongresový poplatek na Český pediatrický kongres snížen na cca polovinu (např. ve Zlíně místo 1999 Kč na 999 Kč) pro členy České pediatrické společnosti před atestací
  4. Podpora účasti na vybraných odborných kongresech/konferencích a vzdělávacích akcích v ČR a SR až do výše 2000 Kč. www.pediatrics.cz/podpora-vzdelavani/
  5. Podpora aktivní účasti na odborných konferencích v zahraničí až částkou 5000 Kč. www.pediatrics.cz/podpora-vzdelavani/
  6.  V listinné podobě aktuální informace z dění v pediatrické obci v podobě „Bulletinu České pediatrické společnosti“ cca 10× ročně + suplementum
  7. Možnost hlásit se do soutěže o Cenu České pediatrické společnosti za publikační činnost pro mladé lékaře do 35 let honorovanou částkou 50 000 Kč. www.pediatrics.cz/ceny-cps/
  8. Přístup na webové stránky České pediatrické společnosti zdarma: www.pediatrics.cz