X. mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě

Datum konání: 26. až 28. března 2015
Místo konání: Praha

Přihlášky k aktivní účasti prosím zasílejte do 16. 1. 2015 elektronicky na petra.uhlikova@vfn.cz.

První oznámení zde.

Webové stránky konference: www.amepra.cz/10pppkonference2015