XII. setkání českých a slovenských revmatologů, revmatologických sester a fyzioterapeutů

Datum konání: 11. až 13. května 2017
Místo konání: Hotel Zámeček, Mikulov

Pořádají Česká pediatrická společnost při ČLS JEP, Česká asociace sester, Unie fyzioterapeutů ČR, Česká lékařská komora.

Hlavní témata konference: Juvenilní idiopatická artritida; Autoinflamatorní onemocnění; Vaskulitidy a autoimunitní onemocnění CNS; Syndromy amplifikace bolesti; Varia.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, Českou asociací sester (ČAS) a Unií fyzioterapeutů (UNIFY) - (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

Více informací naleznete na www.revmadeti.cz.