XIV. Dny dětské diabetologie

Datum konání: 16. a 17. května 2014
Místo konání: Brno
Webové stránky: www.dnydetskediabetologie.cz

 

XIV. Dny dětské diabetologie proběhnou ve dnech 16. a 17. května 2014 v Brně. Hlavními tématy letoš­ních Dnů jsou Řízení terapie inzulínem a Strava u diabetu.

Se svými zkušenostmi se s námi podělí prof. Gun Forsander ze švédského Göteborgu, jedna z vůdčích postav současné světové dětské diabetologie. Dalšími vyzvanými řečníky budou imunolog prof. Radek Špíšek a obezitolog prof. Martin Haluzík.

Přihlášky lze najít na webových stránkách www.dnydetskediabetologie.cz. Program je otevřen aktivní účasti formou souborných sdělení či zajímavých kazuistik z praxe. V případě zájmu o aktivní účast prosím kontaktujte obratem doc. Zdeňka Šumníka na e-mailové adrese .

Organizátoři: Prim. MUDr. Ludmila Brázdová, diabetologické centrum Nemocnice Milosrdných bratří Brno, e-mail: , doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D., Pediatrická klinika FN v Motole, e-mail: .