XV. Hradecké pediatrické dny 2013

Datum konání: 22. a 23. listopadu 2013
Místo konání: kongresové centrum Aldis , Hradec Králové
Kordinátor kongresu: prof. MUDr. Milan Bayer, CSc., , tel. 495 832 840
Koordinátor odborného programu: as. MUDr. David Neumann, Ph.D.,
Koordinátorka sesterské sekce: Eva Trnková,

Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové Vás srdečně zve na tradiční odborné sympozium pro lékaře i sestry. Setkání proběhne v pátek a sobotu v sálech kongresového centra Aldis v Hradci Králové.
V letošním programu nebude chybět sekce věnovaná oftalmologii, pneumologii, neurologii, dermatologii, endokrinologii či sociálnímu lékařství. Budeme jednat i o onemocněních způsobených chlamydiemi. Měli bychom se též zabývat etickými otázkami limitu péče o kriticky nemocné děti. Lékařská a sesterská sekce bude mít jako vždy společné i oddělené odborné bloky. V rámci programu proběhne třetí Celonárodní setkání učitelů škol při nemocnicích.
Akce bude zařazena do systému postgraduálního vzdělávání ČLK a ČAS. Veškerá důležitá data naleznete na webové stránce www.pediatriehk.cz, která bude spuštěna v druhé polovině července.