XVI. Jihočeské pediatrické dny

Datum konání: 1.12. - 2.12.2017

Místo konání: v Biologickém centru Akademie věd v Českých Budějovicích

 

Vážené kolegyně a kolegové, 

již tradičně si Vás dovolujeme pozvat do Českých Budějovic na XVI. Jihočeské pediatrické dny, které pro Vás připravuje Dětské oddělení Nemocnice České Budějovice a.s. za aktivní spolupráce s Neonatologickým oddělením.

XVI. Jihočeské pediatrické dny se uskuteční od 1. 12. 2017 od 13 hodin do 2. 12. 2017 do 13 hodin v Biologickém centru Akademie věd v Českých Budějovicích. Pro letošní ročník jsme vybrali témata: Gastroenterologie, výživa v pediatrii, neonatologický blok a kožní projevy u dětí.

Bližší informace k připravovaným pediatrickým dnům najdete na www.pediatrickedny.cz. K aktivní i pasivní účasti se přihlašujte prostřednictvím formuláře na webových stránkách.

Vzhledem k omezené kapacitě přednáškového sálu Vás prosíme o přihlášení k pasivní účasti nejpozději do 19.11.2017.

Kongres je akreditován u České lékařské komory (ČLK) i České asociace sester (ČAS).

 

 Za vědecký a organizační výbor

prim. MUDr. Vladislav Smrčka