Časopis Česko-slovenská pediatrie

www.prolekare.cz/cesko-slovenska-pediatrie

Časopis Česko-slovenská pediatrie publikuje v každém lichém čísle doškolovací články, které jsou hodnoceny při všech správných odpovědích 6 kredity. Dále jsou publikovány původní práce, kasuistiky, souborné referáty, byla zřízena rubrika dotazů.

Upozorňujeme autory článků publikovaných v zahraničních časopisech, že je vhodné, aby ve svých sděleních citovali sdělení českých autorů z tuzemských odborných periodik, což je důleži­té pro získání impakt faktoru.

Další informace o časopisu najdete zde.

Pokyny pro autory jsou ke stažení zde.