Členství (přihláška)

On-line přihláška řádného člena České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Roční členské poplatky 2017

• Aktivní věk od 31 let 750 Kč
• do 30 let 250 Kč
• Důchodce (muži od 62 let, ženy od 60 let) 100 Kč

V případě požadavku o snížení členského poplatku (rodičovská dovolená) či zrušení členství v České pediatrické společnosti (ČPS) kontaktujte prosím sekretariát ČPS:

Blanka Albrechtová
KDDL, Ke Karlovu 2, 128 00 Praha 2
tel.: 224 967 734,
fax: 224 967 113
e-mail: balbr@lf1.cuni.cz


Poplatek zahrnuje členský příspěvek a předplatné časopisu Česko-slovenská pe­diatrie (6 čísel a 1 supplementum).

Příspěvek člena České pediatrické společnosti se skládá ze 2 položek. Základní částka pro ČPS je 750 Kč (bez slevy), základní částka pro ČLS je 300 Kč (bez slevy). Finální suma k za­pla­ce­ní je součet obou těchto poplatků.

Členem ČPS ČLS JEP se uchazeč stává až po odsouhlasení výborem společnosti a uhrazení členského poplatku.