Pracovní skupiny ČPS ČLS JEP

Název Kontaktní osoba
Endokrinologie prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. (jan.lebl@lfmotol.cuni.cz)
Gastroenterologie a výživa doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. (jiri.bronsky@gmail.com)
Hematologie prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. (jan.stary@lfmotol.cuni.cz)
Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Léková politika doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc. (jhoza@lf1.cuni.cz)
Nefrologie prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc. (tomas.seeman@lfmotol.cuni.cz)
Sekce intenzivní medicíny MUDr. Václav Vobruba (vaclav.vobruba@vfn.cz)
 Očkování prof. MUDr. Jan Janda, CSc. (jandajan1@seznam.cz), MUDr. Jitka Škovránková
Prevence úrazů MUDr. Michal Grivna, CSc. MPH
Prevence aterosklerózy prof. MUDr. František Stožický, DrSc. (stozicky@fnplzen.cz)
Revmatologie doc. MUDr. Pavla Doležalová, CSc. (dolezalova.pavla@vfn.cz)
Etika prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. (jaroslav.slany@mnof.cz)
Cystická fibróza MUDr. Veronika Skalická (veronika.skalicka@fnmotol.cz)

 

Abstrakta proběhlých akcí jednotlivých pracovních skupin ČPS ČLS JEP najdete zde.