Pracovní skupina dětské nefrologie

Výbor pracovní skupiny

 

prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc. – předseda Pracovní skupiny dětské nefrologie

MUDr. Hana Flögelová, Ph.D.

prim. MUDr. Josef Gut

MUDr. Alexander Kolský, CSc.

MUDr. Jan Langer

doc. MUDr. Sylva Skálová, CSc.

MUDr. Terezie Šuláková, Ph.D.

MUDr. Jakub Zieg, Ph.D.                                                                                            


 

Výbor bude využívat k informaci o dětské nefrologii především tuto webovou stránku a Bulletin ČPS.

 

Seznam členů pracovní skupiny (k 14. 5. 2014)

Přihláška pro zájemce o členství v pracovní skupině

 

Seznam dětských nefrologických ambulancí

V případě změny údajů kontaktujte prosím  MUDr. A. Kolského, CSc.
email: alexander.kolsky@fnkv.cz

 

Zápisy ze schůzí
 

 

zápis ze schůze pracovní skupiny dětšké  nefrologie ( 22.6.2017) 

zápis ze schůze pracovní skupiny dětšké  nefrologie ( 19.5.2016)   

zápis ze schůze pracovní skupiny dětské nefrologie (13. 6. 2013)

zápis ze schůze pracovní skupiny dětské nefrologie (23. 5. 2013)
 

 

39. pracovní dny dětské nefrologie
datum konání 25.-26.5.2018
místo konání Dům kultury Kroměříž
informace a  on-line registrace na www.detskanefrologie.cz