34. pracovní dny dětské nefrologie

Datum konání: 23. – 25. května 2013
Místo konání: Mezinárodní centrum duchovní obnovy (bývalý františ­kánský klášter s bazilikou) v Hejnicích, několik kilometrů od Frýdlantu v Čechách

Soubory ke stažení:

 

Vážené kolegyně a kolegové,

výbor pracovní skupiny zvolil pro místo letošního koná­ní 34. pracovních dní dětské nefrologie v malebném údolí Jizerských hor v městečku Hejnice nad říčkou Smědá v bývalém františkánském klášteře, který doslova z trosek určených k demolici probudil k novému životu s pomocí prostředků z programu Phare po roce 1989 místní kněz docent PhDr. Ing. Miloš Raban, který zároveň byl děkanem liberecké Technické univerzity. Vytvořil tak z obnoveného klášterního areálu Mezinárodní centrum duchovní obnovy a napl­ňoval klášter duchovními (i odbornými univerzitními) programy pro širokou veřejnost.

Před branou do chrámu mezi lipami se spojují staré poutní cesty z Polska, Německa a Čech, proto i dnes je řada návštěvníků z těchto sousedních zem a může se tak stát i místem smíření mezi národy, které v této oblasti vedle sebe žily po staletí.

Poválečné období zanechalo hluboké jizvy ve zdejší krajině i na místních lidech. Po válce museli Hejnice a celé pohraničí opustit občané německé národnosti včetně františkánů. Navíc v roce 1950 byl klášter a kostel obsazen StB a františkáni byli zatčeni a odvezeni. Z kláštera se stal koncentrační tábor pro představené řeholních společností pod dozorem StB. Později byl klášter využíván jako školní jídelna a družina. Otevřením nové školy roku 1977 zůstává klášter opuštěn. Klášterní zahrada byla v 80. letech nesmyslně protnuta silni­cí a některé vzácné stromy a keře vymýceny. V 70. a 80. letech klášter a kostel již velmi chátrají a bylo uvažováno o demolici jako nejlevnější variantě.

Letošní pracovní dny se budou konat v krásných květnových dnech 23. až 25. 5. 2013 v rozkvétajícím podhůří s možnostmi pěších i cyklistických výletů v krajině (nedaleké lázně Libverda, valdštejnský sídelní zámek Frýdlant, Jizerské hory). K českým účastníkům se letos připojí dva přednášející z Německa s aktuálními příspěvky o nefrotickém syndromu a močových infekcích, které budou také hlavními tématy setkání.

Většina účastníků bude ubytována přímo v klášteře, ubytovací kapacita ale není neomeze­ná a zbytek v penzionech v blízkém okolí (podle pravidla “kdo dříve přijde, ten dřív mele“). Stravování je nabízeno výbornou kuchyní také přímo v areálu. Společenský večer bude zařízen zkušenými pracovníky Centra v případě hezkého počasí v bývalé klášterní zahradě. Na páteční podvečer je naplánován houslový koncert v bazilice.

Těšíme se na květnové setkání v Hejnicích

MUDr. Josef Gut, prof. MUDr. Jan Janda, CSc., prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.