Úvodní slovo

Vážené kolegyně, kolegové, vážené sestry i další příznivce dětské nefrologie,

srdečně Vás zveme na 38. pracovní dny dětské nefrologie (PDDN) do Českého Krumlova.

Výbor pracovní skupiny pro Vás připravuje atraktivní odborný program, který zahrnuje hlavní oblasti našeho zájmu.

Hlavní témata letošního ročníku jsou hypertenze, tubulointersticiální nefritidy, glomerulonefritidy, nefrotický syndrom, infekce močových cest, Vítané jsou ale i jakékoliv jiné příspěvky na nefrologické téma. Těší nás, že naše pozvání přijali i kolegově ze zahraničí, počítáme samozřejmě i s hosty ze Slovenska, kteří jsou tradičními návštěvníky našich akcí, stále je nepovažujeme za cizince.

Jistě si řada z Vás vzpomene, že právě v Hotelu Růže proběhly úspěšně 26. PDDN, tehdy v říjnu 2005. I letos se jistě potěšíte při setkání s tradičními návštěvníky PDDN, bude to i příležitost uvítat mezi námi mladší generaci zájemců o dětskou nefrologii/urologii.

Za těch 17 let od roku 2005 město ještě zkrásnělo, proběhly rozsáhle rekonstrukce historických bu­dov, naposledy v areálu klášterů minoritů a klarisek. Věříme, že mimořádná návštěva tohoto komple­xu mimo otevírací dobu bude pro vás velkým zážitkem. Stejně jako loni v Olomouci se počítá i s hu­deb­ní vložkou-varhaníkem pediatrem.

S přípravou rámcového programu pomáhá emeritní primář MUDr. Jan Eliášek, který je „chronickým pořadatelem PDDN“, letos je to už pátý pracovní den, na jehož přípravě se organizačně podílí.

V červnu je třeba počítat s tím, že v Českém Krumlově je hodně turistů, doporučujeme proto účastní­kům, kteří dorazí již ve čtvrtek, aby si udělali čas na večerní procházku městem, a i areálem zámku, to už je turistický ruch významně omezen, většina cizinců odjíždí zpět do Prahy.

Těšíme se na viděnou v Českém Krumlově,

Za organizační výbor

prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc.   prof. MUDr. Jan Janda, CSc.