Vědecký program

Odborný program 38. PDDN je připravován, hlavní témata jsou hypertenze, tubulointersticiální nefri­ti­dy, glomerulonefritidy, nefrotický syndrom, infekce močových cest, je ale možné zaslat aktivní příspěvek na jakékoliv nefrologické téma. Je slíbena i aktivní účast kolegů ze zahraničí. V tomto roce zveme k účasti ve větším rozsahu i naše nejbližší spolupracovnice, dětské sestry pracující v ne­fro­logických ambulancích, na klinikách či dalších lůžkových odděleních. Počítá se s tím, že většina účast­níků dorazí do Českého Krumlova již ve čtvrtek 22. června, jednací dny pátek do cca 17 hod., jednání v sobotu do cca 14 hod.

Společné setkání účastníků

Většina z Vás jistě Český Krumlov zná, přesto se budeme snažit připravit v pátek po ukončení od­bor­ného programu atraktivní prohlídku nedávno zrekonstruovaného rozsáhlého areálu klášterů minoritů a klarisek, navíc s hudební vložkou. Jistě někteří z Vás zůstanou i do konce víkendu a využijí pro­hlíd­ku památek přímo ve městě, nebo v okolí (Zlatá Koruna, Vyšší Brod, Holašovice, atraktivní je i snad­no dosažitelné nedaleké rakouské příhraničí-Bad Leonfelden, Freistadt).

 

• Pokyny pro řečníky

• Společenský večer

• Finální program 38. PDDN