Pracovní skupina pro prevenci aterosklerózy u dětí

Pracovní skupina pro prevenci aterosklerózy v dětském věku si přeje informovat na těchto stránkách všechny zájemce o aktuálních problémech a možnostech prevence vzniku a rozvoje aterosklerózy u dětí a adolescentů a o svých aktivitách, které v rámci tohoto oboru dětského lékařství vyvíjí.

Příspěvky lze zasílat na emailovou adresu .