Seznam členů

BENEŠ J.
Porubská 4, 747 94 Děhylov
PREJDOVÁ Dagmar
Dětské oddělení, Státní slezská nemocnice
Olomoucká 88, 746 79 Opava
PETRO J.
Stožární 16, 713 00 Karviná-Hermanice
SEMENĎÁK Norbert, prim.
Čkalova 848, 708 00 Ostrava 8 – Poruba
ŠEBKOVÁ Alena
Krašovská 4/46, 323 34 Plzeň
ŠTĚPÁNKOVÁ Dagmar
II.DIK, odd.48, FDN JGM
Černopolní 9, 662 63 Brno
ZAJÍCOVÁ Diana
Dětské a dorostové oddělení NsP
438 44 Žatec
TICHÁ Helena
Kartouzská 6/B, 150 98 Praha 5
KUDLOVÁ E.
Frágnerova 22, 160 00 Praha 6
ŽENÍŠKOVÁ Ivana
Dětská klinika IPVZ NsP
B. Němcové 54, 370 87 České Budějovice
ŠKVOR Jaroslav
Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice
Pasteurova 9, 400 01 Ústí nad labem
MICHÁLKOVA M.
Kostnická, 483, 767 01 Kroměříž
PALYZOVÁ Daniela, CSc.
Klinika dětí a dorostu FNKV a 3.LF UK
Vinohradská 159, 100 81 Praha 10
HYÁNEK Josef, prof., DrSc.
Oddělení klin.bioch. a hemat., Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2, 151 19 Praha 5
MARTINÍKOVÁ Věra
Metabolická poradna, Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2, 151 19 Praha 5
STOŽICKÝ František, doc., DrSc.
Dětská klinika FN a LF UK
Alej svobody 80, 304 60 Plzeň
LISÁ Lidka, prof., DrSc.
Endokrinol. ústav
Národní tř. 8, 116 94 Praha 1
RUCKI Štěpán, CSc., prim.
Dětské oddělení nemocnice Třinec
Dolní Lištná 268, 739 61 Třinec 5
KOLSKÝ Alexander
Dětská klinika IPVZ, FTN
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč
FABICHOVÁ Kateřina
Dětské oddělení NsP
Duchcovská 53, 415 29 Teplice
DEBREOVÁ M.
Dětské oddělení NsP
Bánická 803/28, 058 45 Poprad, Slovensko
ROSIPAL Štefan, MUDr., RNDr.
Metabolická ambulancia Lipmet s.r.o.
Jarmočná ul. č.3549/27, 058 01 Poprad-Veľká, Slovensko,
LUKEŠ A.
Dětská klinika FN a LF UK
500 05 Hradec Králové
VINOHRADSKÁ H.
OKB
Černopolní 9, 662 63 Brno
NESHYBA Pavel, MUDr., RNDr., CSc.
Nemocnice v Kroměříži, OKB
Havlíčkova 660, 767 55 Kroměříž
KŘÍŽOVÁ Marcela
Dětské oddělení NsP
Antonínova 4464, 760 01 Zlín
KUNEŠ Jiří
Dětské oddělení NsP
J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most
KLUSÁČEK Dalibor
DIK, FDN JGM
Černopolní 9, 662 63 Brno
FREIBERGER Tomáš
Výzkumný ústav zdraví dítěte, oddělení imunogenetiky
Křižíkova 70, 660 89 Brno
MILÁČEK Václav, prim.
dětské oddělení nemocnice
580 22 Havlíčkův Brod, tel.: 596 472 214 (sekr. 569 472 569),
ŤOUKÁLKOVÁ Lenka
Dětské odd., Baťova nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín, tel.: 577 552 913,
KOPEČNÁ Lenka, CSc.
I. dětská interní klinika LF MU a FNB
Černopolní 9, 613 00 Brno, tel.: 532 239 237, ,
ŠLAPÁKOVÁ Romana
Dukelská ul. 458/2, 337 01 Rokycany
LOŠANOVÁ Jana
Nad Hradištěm 4, 317 02 Plzeň
BLATNÝ Jan
II. dětská interní klinika, Fakultní dětská nemocnice JGM
Černopolní 9, 662 63 Brno,
DUŘPEKTOVÁ Marie
Pellicova 53a, 602 00 Brno