Seznam pracovišť

Seznam vysoce specializovaných a specializovaných pracovišť pro lékaře primární péče pečující o děti a dorost s hyperlipoproteinémií.

Vysoce specializovaná pracoviště   Specializovaná pracoviště
MUDr. Tomáš Freiberger
Výzkumná ústav zdraví dítěte
Oddělení imunogenetiky
Křižíkova 70
660 89  Brno
  MUDr. Lenka Kopečná
Poradna pro poruchy lipidového metabolizmu
I. dětská interní a onkologická klinika FN Brno
Černopolní 9
662 63  Brno
prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc.
Metabolická ordinace
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
151 19  Praha 5
  MUDr. Kateřina Fabichová
Dětské oddělení
Duchcovská 53
415 29  Teplice
prof. MUDr. Lidka Lisá, DrSc.
I. dětská klinika FNsP v Motole
V Úvalu 84
150 06  Praha 5
  MUDr. Lenka Ťoupálková
Dětské odd., Baťova nemocnice
Havlovo nábřeží 600
760 01  Zlín
prof. MUDr. Lidka Lisá, DrSc.
Poliklinika
Jungmanova 54
506 01  Jičín
  prim. MUDr. Václav Miláček
Okresní nemocnice - dětské odd.
Husova 2624
580 22  Havlíčkův Brod
doc. MUDr. František Stožický, DrSc.
Ordinace preventivní kardiologie
Dětská klinika FN
Dr. E. Beneše 13
305 99  Plzeň
   MUDr. RNDr. Pavel Neshyba, CSc.
OKB nemocnice
767 55  Kroměříž
doc. MUDr. Jiří Zeman, CSc.
MUDr. Zuzana Urbanová, c.
Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK
Ke Karlovu 2
121 05  Praha 2
  MUDr. Dagmar Prejdová
Dětské oddělení
Olomoucká 88
746 79 Opava
MUDr. Jaroslav Škvor
Dětská klinika IPVZ
Masarykova nemocnice
Pasteurova 9
400 43 Ústí n. Labem
  prim. MUDr. Štěpán Rucki, CSc.
Dětské oddělení nemocnice Třinec
Dolní Lištná 268
739 61  Třinec 5
MUDr. Ivana Ženíšková
Dětská klinika IPVZ NsP
Boženy Němcové 54
370 87  České Budějovice
  prim. MUDr. Norbert Semenďák
Dětské oddělení
MNOF
Janovského 8
701 00  Ostrava - Poruba