Vedení

prof. MUDr. František Stožický, DrSc.
Dětská klinika FN a LF UK
Alej Svobody 80
304 60  Plzeň
tel.: 377 104 664
prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc.
Nemocnice na Homolce
Röntgenova 2
150 00  Praha 5 - Motol
tel.: 257 273 229
prof. MUDr. Lidka Lisá, DrSc.
Endokrinologický ústav
Národní třída 8
116 94  Praha 1
tel: 224 904 304