Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

Dobrý den,


dovolujeme si Vás a Vaše kolegy pozvat k účasti na akci Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy, která se uskuteční v termínu 3. – 5. 10. 2019 v Doksech.  Odbornými garanty akce jsou  MUDr. Jitka Skálová a MUDr. Lubomír Zahradníček – Dětská klinika FZS UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. a Krajská zdravotní, a. s doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. – předseda Pracovní skupiny gastroenterologie a výživy ČPS ČLS JEP
Organizační zajištění firma BOS. org s.r.o. 

Důležitá data
14. 1. 2019   Otevření registrace a informace na webových stránkách
31. 5. 2019    Uzávěrka registrace pro aktivní účast a zaslání abstraktu (přednáška)
20. 6. 2019   Oznámení autorům o přijetí/nepřijetí přednášky
31. 7. 2019   Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku
10. 9. 2019   Program
15. 9. 2019   Termín úpravy/uploadu abstraktu přednášky do sborníku
3. – 5.10.2019   PRACOVNÍ DNY DĚTSKÉ GASTROENTEROLOGIE A VÝŽIVY
 

Zde máte k dispozici odkazy na stránky sympozia a registrací:
Webové stránky sympozia: www.bos-congress.cz/gastroped2019 
Registrace AKTIVNÍ ÚČASTI zde: AKTIVNÍ ÚČAST
Registrace ON-LINE zde: REGISTRACE ON-LINE
Informace v pdf zde: INFORMACE
 

Předem děkujeme a jsme s pozdravem


Sekretariát sympozia, informace:
BOS. org s. r. o.
Gabriela Malá
Kekulova 615/38,
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 534 332, 475 207 082, 475 531 098
fax.: +420 475 205 169
mala@bos-congress.cz 
sekretariat@bos-congress.cz
www.bos-congress.cz