O společnosti

Předseda: prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. jzem@lf1.cuni.czjzem@lf1.cuni.cz
Místopředseda: prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. jan.lebl@lfmotol.cuni.czjan.lebl@lfmotol.cuni.cz
Vědecký sekretář: prim. MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. jaroslav.skvor@mnul.czjaroslav.skvor@mnul.cz
Pokladník: doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D. sylva.skalova@fnhk.czsylva.skalova@fnhk.cz
Sekretariát: KDDL
Ke Karlovu 2
128 00  Praha 2
Blanka Albrechtová – sekretářka
tel.: 224 967 734; fax: 224 927 113
balbr@lf1.cuni.czbalbr@lf1.cuni.cz
Fakturační adresa: Česká Pediatrická společnost ČLS JEP
Sokolská 31
120 00  Praha 2
IČO: 00444359
DIČ: CZ00444359
Redakce Bulletinu: prof. MUDr. Jan Janda, CSc. Pediatrická klinika FN Motol
V Úvalu 84
150 06  Praha 5
tel.: 224 432 004, 224 432 001
jandajan1@seznam.cz
Webmaster: Veronika Janůrková, Dis. tel.: 720 967 147
janurkova@associationhouse.cz
Asociační management

 

Kontaktní adresy na členy celého výboru jsou uvedeny ve složce Výbor.

 


Partneři

Hamánek Baby Ferring Pharmaceuticals Hami