Volby

Volby 2016

12. 8. 2016

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dovolte, abychom Vás všechny pozvali k volbám do výboru a revizní komise ČPS ČLS JEP. O konání voleb, které se uskuteční korespondenčně a jednokolově, rozhodl výbor ČPS na zasedání 18. 5. 2016.

Volební komise, jejíž členové nemohou kandidovat do volených funkcí ČPS, byla zvolena ve složení:
1) MUDr. Jiří Souček - předseda
2) prof. MUDr. Jan Janda, CSc.
3) Blanka Albrechtová

Příprava stanov proběhla ve shodě se stanovami ČLS JEP, z.s. Všichni členové ČPS obdrží poštou obálku s úplným Seznamem členů České pediatrické společnosti ČLS JEP pro volby 2016, a 2 volební listiny s razítkem ČLS. První volební listina je určena pro volby 9 členů výboru ČPS a druhá pro volby 3 členů revizní komise:

a) do volební listiny na členy výboru ČPS lze navrhnout (napsat) maximálně 9 jmen z přiloženého seznamu členů ČPS
b) do volební listiny na členy revizní komise ČPS lze napsat maximálně 3 jména z přiloženého seznamu členů ČPS

Všichni členové ČPS obdrží i ofrankovanou obálku s předtištěnou adresou Členské evidence ČLS, Sokolská ulice 31, 120 26 Praha 2. Prosíme, abyste obálku s oběma volebními listinami odeslali nejpozději do 30. 10. 2016. Člen ČPS může být navrhován současně do výboru i do revizní komise. Bude-li zvolen do obou orgánů, sám si vybere, ve kterém orgánu bude pracovat. Pokud nebude souhlasit, na jeho místo postoupí další kandidát v pořadí.

Výsledky voleb vyhlásí předseda volební komise nejpozději do 17. 11. 2016 a zajistí zveřejnění výsledků voleb na internetových stránkách ČLS JEP, z.s. Zvolení členové výboru si na prvním zasedání zvolí svého předsedu výboru a předsedu revizní komise.

Prosíme, abyste všichni využili svého práva a účastnili se voleb. Prosíme, abyste vybírali kandidáty, kteří budou oporou české pediatrie.

S pozdravem

MUDr. Jiří Souček
předseda volební komise

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
předseda ČPS ČLS JEP

 


• Výsledky voleb 2016

• Výsledky voleb 2016 celkově

• Výsledky voleb 2016 (revizní komise) celkově

• Výbor ČPS ČLS JEP zvolený na funkční období 2013–2016

• Výsledky voleb 2012 celkově

•  Volby 2012 


 

• Aktuální seznam členů ČPS ČLS JEP (k 22. 6. 2016)